DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Hayalimiz Benzer İş Birliği Programı'na “fikir” ve “uygulama” olarak 2 farklı kategoride başvuruda bulunacak adaylar, 4 kriter üzerinden değerlendirilir:

1. Etki potansiyeli ve yaygınlık: Sorumlu tüketim ve üretim fikrinizin uygulamaya alınması halinde yaratabileceği “değişim” bu başlık altında değerlendilir. Yalnızca şirketiniz içinde değil, Zer ekosisteminde yaratmayı hedeflediğiniz etki, ülkemizin geleceği için oluşturabileceğiniz artı değer de bu kapsamda incelenir.

2. Uygulanabilirlik: Başvuruda bulunan her fikir, “ilk aşamada” olmasına karşın hayata geçirilme potansiyeliyle değerlendirilir. Karşısına çıkabilecek engeller için geliştirilmiş çözümler bu kriterde büyük önem teşkil etmektedir.

3. Sürdürülebilirlik: Sorumlu Tüketim ve Üretim kısa dönemli değil, kalıcı bir yaklaşım biçimidir. Başvuruda bulunan tüm projeler uzun dönemli hedefleriyle ele alınırlar. Sürdürülebilir ve bir sonraki nesli etkisi altına alabilecek projeler bu İş Birliği Programı tarafından izlenmek üzere değerlendirilirler.

4. Verimlilik: Sorumlu tüketim ve üretim başlığının en önemli kriterlerinden birini verimlilik oluşturur; kaynakların etkin kullanımı İş Birliği Programı'nın da esasları arasında yer almaktadır.

Zer Hakkında Bir Koç Topluluğu şirketi olan Zer faaliyetlerine 2003 yılında başladı. Çalışmalarını “Türkiye’nin en iyi, dünyanın ise önde gelen stratejik satın alma ve verimlilik merkezi olma” vizyonu çerçevesinde yürüten şirketimiz, kurulduğumuz günden bu yana binlerce şirketin satın alma sürecini yönetti. Devamı>>>

Duyurular - Ülkemizin geleceği için sorumluluklarımız ortak, hayallerimiz benzer sloganıyla yola çıktığımız "Hayalimiz Benzer Sosyal Sorumluluk Projesi"nde ödül alan çalışmalar, 22 Ekim 2019 tarihinde Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesislerinde düzenlenen "Zer Çözüm Ortakları Zirvesi"nde açıklandı.

- Hayalimiz Benzer tanıtım filminde Zer ekibi görev aldı. Mehmet Apak, Barbaros Oruç, Meltem Sürmelihindi, Özlem Kurt, Mehmet Ali Bilmez, İldem Somyürek, Onur Çetinkaya, Gamze Denizer Acar, Yasemin Nur Yüce, Tolgahan Karaca, Manolya İyigün’e projemize verdikleri destek için yürekten teşekkür ederiz.