DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Hayalimiz Benzer İş Birliği Programı'na “fikir” ve “uygulama” olarak 2 farklı kategoride başvuruda bulunacak adaylar, 4 kriter üzerinden değerlendirilir:

1. Etki potansiyeli ve yaygınlık: Sorumlu tüketim ve üretim fikrinizin uygulamaya alınması halinde yaratabileceği “değişim” bu başlık altında değerlendilir. Yalnızca şirketiniz içinde değil, Zer ekosisteminde yaratmayı hedeflediğiniz etki, ülkemizin geleceği için oluşturabileceğiniz artı değer de bu kapsamda incelenir.

2. Uygulanabilirlik: Başvuruda bulunan her fikir, “ilk aşamada” olmasına karşın hayata geçirilme potansiyeliyle değerlendirilir. Karşısına çıkabilecek engeller için geliştirilmiş çözümler bu kriterde büyük önem teşkil etmektedir.

3. Sürdürülebilirlik: Sorumlu Tüketim ve Üretim kısa dönemli değil, kalıcı bir yaklaşım biçimidir. Başvuruda bulunan tüm projeler uzun dönemli hedefleriyle ele alınırlar. Sürdürülebilir ve bir sonraki nesli etkisi altına alabilecek projeler bu İş Birliği Programı tarafından izlenmek üzere değerlendirilirler.

4. Verimlilik: Sorumlu tüketim ve üretim başlığının en önemli kriterlerinden birini verimlilik oluşturur; kaynakların etkin kullanımı İş Birliği Programı'nın da esasları arasında yer almaktadır.

 

 

 

 

 

 

Duyurular Hayalimiz Benzer’de yeni dönem başlıyor!

Daha yaşanabilir bir dünya için sizin de hayalleriniz bizimle benzerse, çevre ve doğal kaynakları koruma veya yaşam biçimini değiştirme başlıklarında fikir ve uygulama proje başvurularınızı bekliyoruz.

Başvuru için son gün:

30 Ağustos 2022

Detaylı bilgi için tıklayın.

Zer Hakkında 2003 yılında kurulan Zer, satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde geniş tedarikçi ağı ve sektör uzmanlığı ile günümüzde kurumların karşılaştığı karmaşık ve çok katmanlı zorlukların ele alınmasına yardımcı olacak entegre bir çözüm ekosistemi sunuyor. Detaylı bilgi için tıklayın.