MANİFESTO

Dünya nüfusunun 2050 yılına kadar 9.6 milyara ulaşması bekleniyor.

Önümüzdeki 20 sene içinde daha fazla insanın orta sınıfa yükselecek olması ve dünya nüfusunun üçte ikisinin kentlerde yaşayacak olması da pek ‘iyi haber’ sayılmıyor.

Bu beklentilerin gerçekleşmesi halinde mevcut üretim ve tüketim alışkanlıklarımızı devam ettirmek için bile tam 3 kat daha büyük bir dünyaya ihtiyacımız olacak.

Doğal kaynaklarımız gitgide kısıtlı hale geliyor.

Dünya üzerinde her yıl yaklaşık bir milyar insan yetersiz beslenirken bir milyar insan da aç kalıyor.

Gelgelelim, ‘israf’ diye bir gerçekle de karşı karşıyayız.

Market depolarında yılda 1,3 milyar ton yiyecek çürüme, bozulma gibi sebeplerle çöpe gidiyor, bunun önüne maalesef geçilemiyor.

Su söz konusu olduğunda da manzara değişmiyor. Halen 1 milyar insanın temiz suya erişimi maalesef yok.

Daha iyi bir gelecek için geç kalmadan alışkanlıklarımızı, beklentilerimizi değiştirmek, yarattığımız etki üzerine düşünmek zorundayız!

Tıpkı yaşadığımız dünya gibi sorumluluklarımız da ortak.

Biz Zer olarak döngüsel bir ekonomi modelinin, değer zincirinde yapabileceğimiz ufacık değişikliklerin hepimizin hayatında büyük farklar yaratabileceğine inanıyoruz.

Ve Zer ailesinin bir parçası olan tüm tedarikçilerimizi / iş ortaklarımızı hayallerimize ortak olmaya; yalnızca bireysel olarak değil, kurumsal olarak atılabilecek adımları keşfetmeye davet ediyoruz.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin 12. Maddesi olan “Sorumlu Tüketim ve Üretim” yaklaşımı doğrultusunda daha yaşanabilir bir dünyanın kapılarını aralayacağımız yeni bir buluşma noktamız olduğunu söylemekten gurur duyuyoruz:
Hayalimiz Benzer İş Birliği Programı.

Bu program;
*”Çevre ve Doğal Kaynakların Korunması “ başlığında :
-Doğaya dost üretim modellerinin kullanımı,
-Hava kirliliği ve Karbon salınımının azaltılması,
-Su kaynaklarının korunması ve suyun verimli kullanılması,
-Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kullanımının arttırılması,
-Atıkların çevreye ve ekosisteme zarar vermeden bertaraf edilmesi,
-Gıda israfının önlenmesi,

*”Yaşam Biçimini Değiştirme” başlığında:
-Çevre bilincinin yaygınlaştırılması,
-Bilinçli Tüketim konusundaki farkındalığın arttırılmasına
yönelik çözüm ortaklarımızın / iş ortaklarımızın “Sorumlu Tüketim ve Üretim” yaklaşımıyla ortaya koyacakları gelişim fikirlerinin yanı sıra kurum içinde uygulamış oldukları iyileştirme projelerini de değerlendirip ödüllendirmeyi esas alıyor.

Ürün ve hizmetlerimizin çevresel ve sosyal etkilerini irdelerken özellikle hızla gelişen teknolojinin gücünden yararlanarak işletmelerin dünyamıza yaptıkları katkı ile gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma çabalarını birlikte oluşturmalarını amaçlıyor.

Bu iş birliği programının ülkemizin geleceğini tasarlamaya gönül vermiş, öncülük etmeye cesaret etmiş tüm genç zihinlerin yolunu aydınlatmasını diliyoruz.

Zer Hakkında Bir Koç Topluluğu şirketi olan Zer faaliyetlerine 2003 yılında başladı. Çalışmalarını “Türkiye’nin en iyi, dünyanın ise önde gelen stratejik satın alma ve verimlilik merkezi olma” vizyonu çerçevesinde yürüten şirketimiz, kurulduğumuz günden bu yana binlerce şirketin satın alma sürecini yönetti. Devamı>>>

Duyurular - Ülkemizin geleceği için sorumluluklarımız ortak, hayallerimiz benzer sloganıyla yola çıktığımız "Hayalimiz Benzer Sosyal Sorumluluk Projesi"nde ödül alan çalışmalar, 22 Ekim 2019 tarihinde Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesislerinde düzenlenen "Zer Çözüm Ortakları Zirvesi"nde açıklandı.

- Hayalimiz Benzer tanıtım filminde Zer ekibi görev aldı. Mehmet Apak, Barbaros Oruç, Meltem Sürmelihindi, Özlem Kurt, Mehmet Ali Bilmez, İldem Somyürek, Onur Çetinkaya, Gamze Denizer Acar, Yasemin Nur Yüce, Tolgahan Karaca, Manolya İyigün’e projemize verdikleri destek için yürekten teşekkür ederiz.