MANİFESTO 4.0

Doğal kaynakları tüketme hızımız, dünyamızın kendini yenileme hızından %50 daha hızlı…

Doğal kaynaklarımız gitgide kısıtlı hale gelirken, dünya nüfusunun 2050 yılına kadar 10 milyara yaklaşması bekleniyor.

Dünya nüfusu artmaya devam ederken Dünya Sağlık Örgütü (WHO), dünya çapında her yıl 13 milyondan fazla ölümün önlenebilir çevresel nedenlerden kaynaklandığını bildiriyor.

Dünya nüfusunun neredeyse tamamı hava kalitesi sınırlarını aşan ve sağlıklarını tehdit eden havayı soluyor.

Dünya Açlık Endeksi’ne göre 2030 yılında kadar ulaşılması planlanan “Sıfır Açlık” hedefinden gittikçe uzaklaşılıyor. Dünyada üretilen gıdaların yaklaşık 1/3’ü tüketilmeden çöpe atılırken her 9 kişiden 1’i yetersiz besleniyor.

Sadece açlık değil, dünyada 700 milyondan fazla insan bugün hala çok boyutlu yoksullukla mücadele ediyor. Eğitim, sağlık güvencesi, barınma, temiz su, elektrik gibi temel yaşam kaynaklarına erişimleri kısıtlı…

Yaşamımızın devamlılığı için temel kaynağımız su iken 2 milyardan fazla insan, iklim değişikliği ve nüfus artışı nedeniyle su sıkıntısı çeken ülkelerde yaşıyor.

2050'de ise dünya nüfusunun yarısının susuzluk riski yaşayabileceği ortada…

Tüm bu sonuçların doğurduğu iklim krizi karşımızda…

Daha iyi bir gelecek için yarattığımız etki üzerine düşünmek ve geç kalmadan alışkanlıklarımızı, beklentilerimizi değiştirmek zorundayız!

Tıpkı yaşadığımız dünya gibi sorumluluklarımız da ortak.

Daha iyiyi ancak aynı amaçta buluşursak inşa edebiliriz.

Biz Zer olarak döngüsel bir ekonomi modelinin, değer zincirinde yapabileceğimiz ufacık değişikliklerin hepimizin hayatında büyük farklar yaratacağına inanıyoruz.

Zer’in bir parçası olan tüm paydaşlarımızı hayallerimize ortak olmaya; yalnızca bireysel olarak değil, kurumsal olarak atılabilecek adımları keşfetmeye davet ediyoruz.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının 12. maddesi olan “sorumlu tüketim ve üretim” yaklaşımı doğrultusunda daha yaşanabilir bir dünya ve kaliteli insan hayatının kapılarını aralayacağımız Hayalimiz Benzer İş Birliği Programı’nda geliştirilen projelerin iyi uygulama örnekleri ile yeni fikirlere farklı ufuklar açacağını düşünüyoruz.

Bu program kapsamında “çevre ve doğal kaynakların korunması” ve “yaşam biçimini değiştirme” başlıkları altında paydaşlarımızın ürettiği fikirleri ve kurum içinde uygulamış oldukları iyileştirme projelerini değerlendirip ödüllendirmeyi ve bu projelerin Zer’in ekosisteminde yayılımını artırarak etki alanını genişletmeyi amaçlıyoruz.

- Çevre ve Doğal Kaynakların Korunması
   
 
  • Doğaya dost üretim modellerinin kullanımı,
 
  • Hava kirliliği ve karbon salınımının azaltılması,
 
  • Su kaynaklarının korunması ve suyun verimli kullanılması,
 
  • Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kullanımının artırılması,
 
  • Atıkların çevreye ve ekosisteme zarar vermeden bertaraf edilmesi,
 
  • Gıda israfının önlenmesi.
- Yaşam Biçimini Değiştirme
   
 
  • Çevre bilincinin yaygınlaştırılması,
 
  • Bilinçli tüketim konusundaki farkındalığın artırılması,
 
  • İnsan hayatının sağlık, fizik, sosyal ve kişisel kalitesinin artırılması.

Hayalimiz Benzer İş Birliği Programı’nın ülkemizin geleceğini tasarlamaya gönül vermiş, öncülük etmeye cesaret gösteren tüm genç zihinlerin yolunu aydınlatmasını diliyoruz.

 

Duyurular Hayalimiz Benzer’de 2023 yılında takip edilecek fikir ve uygulama projeleri belirlendi!

Geleceğimiz için sorumluluk alan tüm şirketleri tebrik ederiz.

Şimdi sıra bir yıllık takip sürecinde...

Takip edilecek tüm projelerin başarılı bir gelişim yılı geçirmesi ve yeni projelere ilham olması dileğiyle…

Zer Hakkında 2003 yılında kurulan Zer, satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde geniş tedarikçi ağı ve sektör uzmanlığı ile günümüzde kurumların karşılaştığı karmaşık ve çok katmanlı zorlukların ele alınmasına yardımcı olacak entegre bir çözüm ekosistemi sunuyor. Detaylı bilgi için tıklayın.